Chuyển đổi CDR. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cdr. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 391,946,793 tập tin với tổng dung lượng là 5,587 TB

cdr

CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)

Đây là một định dạng để lưu trữ thông tin đồ họa, tạo ra trong chương trình CorelDRAW. Nó có thể chứa raster và vector hình ảnh. Nó được sử dụng độc quyền trong các biên tập vector từ công ty Corel. Để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba đó là cần thiết để sử dụng bộ chuyển đổi. Phiên bản 10 và trước đó có thể được mở trong phần mềm vector từ Adobe. CDR có thể được mở ra cũng với sự giúp đỡ của chương trình Inkscape và SK1.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDR Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PDF 4.6 30,225 phiếu bầu
2 CDR sang JPG 4.5 16,850 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.5 14,506 phiếu bầu
4 CDR sang PSD 4.6 8,301 phiếu bầu
5 CDR sang PNG 4.6 7,138 phiếu bầu
6 CDR sang EPS 4.6 5,483 phiếu bầu
7 CDR sang JPEG 4.5 3,056 phiếu bầu
8 CDR sang DOC 4.5 2,658 phiếu bầu
9 CDR sang DXF 4.3 2,520 phiếu bầu
10 CDR sang SVG 4.6 1,605 phiếu bầu
11 CDR sang DOCX 4.5 748 phiếu bầu
12 CDR sang TIFF 4.5 510 phiếu bầu
13 CDR sang PS 4.6 324 phiếu bầu
14 CDR sang BMP 4.6 304 phiếu bầu
15 CDR sang PLT 4.7 256 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CDR

4.6 (95,208 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!