Công Cụ Chuyển Đổi CDR

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cdr. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cdr

CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)

Đây là một định dạng để lưu trữ thông tin đồ họa, tạo ra trong chương trình CorelDRAW. Nó có thể chứa raster và vector hình ảnh. Nó được sử dụng độc quyền trong các biên tập vector từ công ty Corel. Để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba đó là cần thiết để sử dụng bộ chuyển đổi. Phiên bản 10 và trước đó có thể được mở trong phần mềm vector từ Adobe. CDR có thể được mở ra cũng với sự giúp đỡ của chương trình Inkscape và SK1.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDR Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PDF 4.6 31,097 phiếu bầu
2 CDR sang JPG 4.5 18,229 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.5 17,077 phiếu bầu
4 CDR sang PSD 4.5 8,970 phiếu bầu
5 CDR sang PNG 4.5 7,612 phiếu bầu
6 CDR sang EPS 4.6 5,802 phiếu bầu
7 CDR sang JPEG 4.5 3,176 phiếu bầu
8 CDR sang DXF 4.2 3,121 phiếu bầu
9 CDR sang DOC 4.4 2,896 phiếu bầu
10 CDR sang SVG 4.5 1,899 phiếu bầu
11 CDR sang DOCX 4.4 787 phiếu bầu
12 CDR sang TIFF 4.4 549 phiếu bầu
13 CDR sang PS 4.6 341 phiếu bầu
14 CDR sang PLT 4.7 330 phiếu bầu
15 CDR sang BMP 4.6 326 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CDR

4.5 (102,999 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!