Chuyển đổi CDR. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cdr. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cdr

CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)

Đây là một định dạng để lưu trữ thông tin đồ họa, tạo ra trong chương trình CorelDRAW. Nó có thể chứa raster và vector hình ảnh. Nó được sử dụng độc quyền trong các biên tập vector từ công ty Corel. Để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba đó là cần thiết để sử dụng bộ chuyển đổi. Phiên bản 10 và trước đó có thể được mở trong phần mềm vector từ Adobe. CDR có thể được mở ra cũng với sự giúp đỡ của chương trình Inkscape và SK1.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDR Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PDF 4.6 29,211 phiếu bầu
2 CDR sang JPG 4.6 14,899 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.6 12,623 phiếu bầu
4 CDR sang PSD 4.6 7,247 phiếu bầu
5 CDR sang PNG 4.6 6,546 phiếu bầu
6 CDR sang EPS 4.6 5,039 phiếu bầu
7 CDR sang JPEG 4.6 2,809 phiếu bầu
8 CDR sang DOC 4.6 2,431 phiếu bầu
9 CDR sang DXF 4.5 1,992 phiếu bầu
10 CDR sang SVG 4.6 1,374 phiếu bầu
11 CDR sang DOCX 4.5 706 phiếu bầu
12 CDR sang TIFF 4.6 471 phiếu bầu
13 CDR sang PS 4.6 309 phiếu bầu
14 CDR sang BMP 4.6 283 phiếu bầu
15 CDR sang PLT 4.6 196 phiếu bầu

Xem tất cả