Công Cụ Chuyển Đổi CDR

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cdr. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cdr

CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)

Đây là một định dạng để lưu trữ thông tin đồ họa, tạo ra trong chương trình CorelDRAW. Nó có thể chứa raster và vector hình ảnh. Nó được sử dụng độc quyền trong các biên tập vector từ công ty Corel. Để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba đó là cần thiết để sử dụng bộ chuyển đổi. Phiên bản 10 và trước đó có thể được mở trong phần mềm vector từ Adobe. CDR có thể được mở ra cũng với sự giúp đỡ của chương trình Inkscape và SK1.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDR Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PDF 4.6 31,843 phiếu bầu
2 CDR sang AI 4.5 19,665 phiếu bầu
3 CDR sang JPG 4.5 19,035 phiếu bầu
4 CDR sang PSD 4.5 9,452 phiếu bầu
5 CDR sang PNG 4.5 7,945 phiếu bầu
6 CDR sang EPS 4.6 6,077 phiếu bầu
7 CDR sang DXF 4.2 3,741 phiếu bầu
8 CDR sang JPEG 4.5 3,247 phiếu bầu
9 CDR sang DOC 4.4 3,085 phiếu bầu
10 CDR sang SVG 4.5 2,214 phiếu bầu
11 CDR sang DOCX 4.4 824 phiếu bầu
12 CDR sang TIFF 4.4 568 phiếu bầu
13 CDR sang PLT 4.7 409 phiếu bầu
14 CDR sang PS 4.6 362 phiếu bầu
15 CDR sang BMP 4.5 342 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CDR

4.5 (109,644 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!