Công Cụ Chuyển Đổi CDR

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cdr. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cdr

CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)

Đây là một định dạng để lưu trữ thông tin đồ họa, tạo ra trong chương trình CorelDRAW. Nó có thể chứa raster và vector hình ảnh. Nó được sử dụng độc quyền trong các biên tập vector từ công ty Corel. Để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba đó là cần thiết để sử dụng bộ chuyển đổi. Phiên bản 10 và trước đó có thể được mở trong phần mềm vector từ Adobe. CDR có thể được mở ra cũng với sự giúp đỡ của chương trình Inkscape và SK1.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDR Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PDF 4.6 31,490 phiếu bầu
2 CDR sang JPG 4.5 18,664 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.5 18,352 phiếu bầu
4 CDR sang PSD 4.5 9,254 phiếu bầu
5 CDR sang PNG 4.5 7,795 phiếu bầu
6 CDR sang EPS 4.6 5,942 phiếu bầu
7 CDR sang DXF 4.2 3,491 phiếu bầu
8 CDR sang JPEG 4.5 3,219 phiếu bầu
9 CDR sang DOC 4.4 2,993 phiếu bầu
10 CDR sang SVG 4.5 2,066 phiếu bầu
11 CDR sang DOCX 4.4 811 phiếu bầu
12 CDR sang TIFF 4.4 559 phiếu bầu
13 CDR sang PLT 4.7 373 phiếu bầu
14 CDR sang PS 4.6 354 phiếu bầu
15 CDR sang BMP 4.6 331 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CDR

4.5 (106,509 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!