Công Cụ Chuyển Đổi AVR

Chuyển đổi trực tuyến từ file avr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avr

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

avr

Audio Visual Research format

Phần mở rộng tệp AVR là một định dạng dữ liệu được biết đến như tệp Nghiên cứu Trực quan Âm thanh. Các tệp AVR được phát triển để sử dụng trên các máy tính Apple Macintosh. Chúng được sử dụng cho các hệ thống máy tính Atari ST cũ hơn 680x0.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVR Chuyển đổi Đánh giá
1 AVR sang MP3 4.9 16 phiếu bầu
2 AVR sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
3 AVR sang WAV 4.8 5 phiếu bầu
4 AVR sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
5 AVR sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
6 AVR sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
7 AVR sang AC3
8 AVR sang FLAC
9 AVR sang OGG
10 AVR sang AMR
11 AVR sang M4R
12 AVR sang WMA
13 AVR sang DTS
14 AVR sang OPUS
15 AVR sang SPX
Chuyển đổi sang AVR Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AVR 4.6 62 phiếu bầu
2 MP4 sang AVR 4.4 34 phiếu bầu
3 M4A sang AVR 4.7 18 phiếu bầu
4 WAV sang AVR 4.7 14 phiếu bầu
5 MKV sang AVR 4.7 10 phiếu bầu
6 WEBM sang AVR 4.6 9 phiếu bầu
7 MOV sang AVR 5.0 9 phiếu bầu
8 WMV sang AVR 4.3 7 phiếu bầu
9 AMR sang AVR 4.0 4 phiếu bầu
10 AVI sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
11 FLAC sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
12 3GP sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
13 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
14 AAC sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
15 MP2 sang AVR 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AVR

4.6 (268 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!