Công Cụ Chuyển Đổi AVR Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file avr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avr

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

avr

Audio Visual Research format

Phần mở rộng tệp AVR là một định dạng dữ liệu được biết đến như tệp Nghiên cứu Trực quan Âm thanh. Các tệp AVR được phát triển để sử dụng trên các máy tính Apple Macintosh. Chúng được sử dụng cho các hệ thống máy tính Atari ST cũ hơn 680x0.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVR Chuyển đổi Đánh giá
1 AVR sang AAC 4.6 10 phiếu bầu
2 AVR sang MP3 4.7 3 phiếu bầu
3 AVR sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
4 AVR sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
5 AVR sang AC3
6 AVR sang FLAC
7 AVR sang OGG
8 AVR sang AIFF
9 AVR sang AMR
10 AVR sang M4A
11 AVR sang M4R
12 AVR sang WMA
13 AVR sang DTS
14 AVR sang OPUS
15 AVR sang SPX
Chuyển đổi sang AVR Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AVR 5.0 14 phiếu bầu
2 3GP sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
3 MP4 sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
4 M4A sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
5 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
6 WAV sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
7 AVI sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
8 WEBM sang AVR 3.0 1 phiếu bầu
9 FLV sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
10 FLAC sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
11 MPG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang AVR
13 AAF sang AVR
14 ASF sang AVR
15 AV1 sang AVR

Xem tất cả