เครื่องมือแปลงไฟล์ G3 ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล g3 หรือแปลงให้เป็นสกุล g3

Select files to convert or drag & drop
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด. ลงชื่อ

g3

Group 3 FAX

รูปแบบ G3 ถูกนำมาใช้ในการบีบอัดไฟล์ภาพในรูปแบบ TIFF เมื่อมีการส่งแฟกซ์ วิธีการบีบอัดช่วยให้การใช้มาตรฐานการบีบอัด 10 ครั้งซึ่งสามารถเพิ่มขึ้น มันถูกใช้เพื่อลบข้อมูลภาพส่วนเกินซึ่งจะทำให้มันเป็นไปได้ที่จะลดขนาดของภาพและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น G3 การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น G3 4.8 54 คะแนน
2 PNG เป็น G3 5.0 14 คะแนน
3 TXT เป็น G3 4.8 13 คะแนน
4 HTML เป็น G3 4.8 11 คะแนน
5 PDF เป็น G3 4.0 4 คะแนน
6 GIF เป็น G3 5.0 2 คะแนน
7 XLSX เป็น G3 5.0 2 คะแนน
8 BIN เป็น G3 4.5 2 คะแนน
9 XCF เป็น G3 5.0 1 คะแนน
10 DXF เป็น G3 5.0 1 คะแนน
11 ICO เป็น G3 5.0 1 คะแนน
12 XPS เป็น G3 5.0 1 คะแนน
13 ODT เป็น G3 5.0 1 คะแนน
14 PSD เป็น G3 5.0 1 คะแนน
15 TGA เป็น G3 4.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด