TAR.LZMA (TLZMA)

tar.lzma

Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm

นี้เป็นวิธีที่ด้ายหลายสำหรับการบีบอัดไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บ 7-Zip สำหรับการสร้างการบีบอัดข้อมูลที่เก็บ 7z และยังอยู่ในผู้จัดเก็บอื่น ๆ มันมีประสิทธิภาพการบีบอัดที่ดีกว่าในแง่ของค่าร้อยละและความเร็วกว่าจดหมายเหตุ bzip2 มันกระจายด้วยรหัสเปิดให้บริการสำหรับนักพัฒนา

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน